Privatumo politika

Jūsų duomenų valdytojas yra UAB „jobRely“ (toliau – Bendrovė), Platformos https://app.jobrely.com įkūrėja. Bendrovė nustato naudojimosi Platforma sąlygas ir tvarką, kuria privalo vadovautis kiekvienas Platformos lankytojas (toliau – Vartotojas). Vartotojas, registruodamasis Platformoje, sudaro Sutartį su UAB „jobRely“, įmonės kodas 305689673, registracijos adresas - Pamario g. 42–10, Neringa, LT-93124, ir sutinka su Privatumo politikos nuostatomis.

Bendrovės surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau - BDAR) ir kitais teisės aktais.

Kokią klientų informaciją renka bei saugo UAB „jobRely“?

Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų pobūdžio Bendrovė gali rinkti bei tvarkyti šiuos Vartotojo duomenis:

„Google“ ir „LinkedIn“ paskyrų duomenų naudojimas

Efektyviam ir kokybiškam Bendrovės paslaugų suteikimui rekomenduojame prie Platformos pridėti asmenines ar įmonės socialinių tinklų paskyras. Užtikriname Jūsų asmeninių ir/ar įmonės duomenų saugumą, Bendrovės veikloje atidžiai vadovaujamės Reglamente numatytais Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principais:

Kaip ilgai UAB „jobRely“ saugo Jūsų duomenis?

Mes saugome Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Vartotojams teikiamų Paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

Paskyros duomenų naudojimas Platformos problemų sprendimui

Jei prašote Bendrovės atstovo pagalbos, jis gali gauti prieigą prie Jūsų „jobRely“ paskyros, kad išspręstų tam tikrą problemą.

Bendrovė pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo prisiimti vartotojo vaidmenį Jūsų paskyroje, pavyzdžiui, kai tai būtina saugumo sumetimais (tiriant klaidą ar piktnaudžiavimą) arba, kai būtina laikantis galiojančių įstatymų.

Kodėl UAB „jobRely“ renka Jūsų duomenis?

Numatytus duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume suteikti Jums savo Paslaugas bei jas tobulinti, taip pat – teikti Jums pagalbą sprendžiant Paslaugų sutrikimus ar bet kuriuos kitus dėl mūsų veiklos ar Paslaugų kilusius klausimus, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vykdyti įstatymuose numatytas pareigas.

Jūsų mums patikėtus arba sukuriamus (sugeneruojamus) Asmens duomenis mes naudojame šiems tikslams įgyvendinti:

Kaip UAB „jobRely“ užtikrina tvarkomų Jūsų Asmens duomenų saugumą?

Saugumas

Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų ar asmens kreipimosi į Bendrovę formos, Bendrovės surinkti Jūsų ar Jūsų įmonės duomenys saugomi informacinėse sistemose. Automatizuotu būdų tvarkydami Jūsų duomenis, jų saugumo pagal Reglamentą ir galiojančius nacionalinius teisės aktus užtikrinimui, mes parenkame ir naudojame teisės aktuose įtvirtintas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones.

O taip pat Bendrovės veikloje atidžiai vadovaujamės Reglamente numatytais Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principais, tokiais kaip:

teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas; tikslo apribojimo principas; duomenų kiekio mažinimo principas; tikslumo principas; saugojimo trukmės apribojimo principas; vientisumo ir konfidencialumo principas; atskaitomybės principas.

Jūsų duomenų saugojimas

Jei Jūsų asmeniniai duomenys pasikeičia, galite juos atnaujinti pasiekę atitinkamą Platformos puslapį arba susisiekę su mumis.

Mes atnaujinsime Jūsų asmens duomenis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo naujų ar atnaujintų asmens duomenų pateikimo datos, kad užtikrintume, jog Jūsų asmens duomenys būtų kuo tikslesni.

Jūsų duomenų saugojimo terminas

We will hold all the data for so long as we have an obligation to the Customer to provide the Services, and thereafter until such time as we delete the Customer's account in accordance with our Customer Terms and Conditions.

Jūsų asmeninė informacija yra ištrinama vienu iš šių atvejų:

Kokios Jūsų turimos teisės?

Kiekvienas Bendrovės Klientas ar kitas suinteresuotas asmuo turi šias teises, susijusias su jo ar įmonės duomenimis:

Trečiųjų šalių svetainės

Svetainėje galite rasti nuorodų į mūsų partnerių tinklų ar reklamos svetaines. Jei spaudžiate nuorodą į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad jos turi savo privatumo politiką ir naudojimo sąlygas. Mes neprisiimame atsakomybės už trečiųjų šalių privatumo politikos taisykles ir/ar jų laikymąsi.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti ar atnaujinti Privatumo politiką. Apie bet kokius mūsų Politikos pakeitimus stengsimės Jus iš anksto informuoti tiesiogiai. Jei po Privatumo politikos pakeitimų vis dar naudositės Bendrovės paslaugomis, tai bus laikoma Jūsų sutikimu su pasikeitusia Privatumo politika.

Slapukų politika

Bendrovės tinklalapyje naudojami slapukai (ang. cookies). Tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske.

Slapukais mes rinkame šią informaciją: įrenginio tipas (telefonas, planšetinis kompiuteris, kompiuteris ir kt.), įrenginio operacinė sistema (Windows, Android, iOS, MacOS ir kt.), sesijai naudota naršyklė arba programėlė naršyklės rūšis (Chrome, Microsoft Edge ir kt.); prisijungimo vietovė regiono arba miesto tikslumu, prisijungimo laikas.

Slapukais gaunamą informaciją naudojame šiais apibendrintais tikslais:

Baigiamosios nuostatos

Maloniai prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl Bendrovės Privatumo politikos arba Asmens duomenų tvarkymo el. paštu info@jobrely.com

Pasiruošę išmėginti?